twitter facebook instagram youtube Bize Ulaşın
                  

Op. Dr. Bülent KERİMOĞLU    
Ana Sayfa
| Belediyemiz
| Başkanlık
| On-line Hizmetler
| Duyurularımız
| Raporlar Belgeler
| Bakkart
| Basında Biz
İhaleler Duyurular ihaleler
<< Geri Dön

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Eklenme Tarihi: 18.10.2011
YAPI DENETİM ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTI
Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğine göre tanzim edilmiştir.
 
Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Yapı Ruhsatı Tanzim

Etmek

-Dilekçe

-Tasdikli Proje

-Hissedarların Muvafakatnamesi

-Hissedarların Vekaletnamesi (Vekaleten İş Yürütülmesi Halinde)

-Müteahhit Evrakları

-Borçsuzluk Yazıları

-Yapı Denetim Evrakları

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

        2 GÜN
2 Yıkım Ruhsatı

-Dilekçe

-Tapu

-Binanın Boş Olduğuna Dair Muhtarlık Yazısı

-İmar Durumu

- Hissedarların Muvafakatnamesi

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

          2 GÜN
3 Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)

-Dilekçe

-Borçsuzluk Evrakları

-Vize İşlemleri Tamamlanmış Ruhsat Aslı

-Ruhsat Sahiplerinin Kimlik Bilgileri

-Yapı Denetim Evrakları

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

2 GÜN

4 İskele Belgesi

-Dilekçe

-Tapu

-T.U.S Evrakları

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

2 GÜN

5 Ruhsata Tabii Olamayan Basit İnşaat İşleri

-Dilekçe

-Tapu

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

2 GÜN

6 Kat İrtifakı Kurulması

-Dilekçe

-Kat İrtifak Ücretinin Dekontu

-Kat İrtifak Listesinin Yapıştırılmış Olduğu Tasdikli Mimari Proje (2 Takım)

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

1 GÜN

7 Subasman ve Diğer Vizelerin Yapılması

-Dilekçe

-İSKİ Kabul Yazısı

-SGK İşyeri Açma Bildirimi

-Numune Tutanak ve Raporları

-Hakediş Raporları

-Bir Sonraki Hak ediş Dilimine Ait Dekont

Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda

2 GÜN

  
İlk Müracaat Yeri: Yapı Denetim Şefliği İkinci Müracaat Yeri İmar Müdürlüğü
İsim Bahattin YILDIRIM İsim Fatih Mehmet TURAN
Unvan Yapı Denetim Şefi Adres -
Tel. 0 212 414 9 777 /1507 Tel. 0 212 414 9 777 / 1500
Fax 0 212 4149605 Fax 0 212 4149605
e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr

MAKİNE ELEKTRİKVE SANAYİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğine göre tanzim edilmiştir.

Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
  Tescil İşlemleri -Trafo Belgesi
-Tescilli Yapılacak Projeler (Oda Vizeli 4’er Takım)
-Tapu Fotokopisi
-Sicil Durum Belgesi
-Proje Sorumluluk Beyanı
-Büyükşehir Belediyesi Sicil Kaydı
-Yapı Denetim Sözleşmesi
-Matbu Dilekçe (4 adet )
-Ücret Makbuzu
15 DAKİKA
2 Etüd Proje Tasdik İşlemi -Mekanik Belgesi (Oda Vizeli 3’er Takım)
-Elektrik Tesisat Projesi (Oda Vizeli 3’er Takım)
-Isı Yalıtım Hesapları (Oda Vizeli 3’er Takım)
-Elektrik Müh.Odası Elek. Proje Müelliflik Sicil Durum Belgesi
-İşyeri Varsa İtfaiye Tasdiği
-Ücret Makbuzu
Tüm Evrakların Hazırlanmış Olması Durumunda1 GÜN
3 İskan Vizesi Verme İşlemi -Dilekçe
-Temelüstü Yapı Ruhsatı
-Yapı Denetim Raporu
-Proje, İtfaiye Tasdikliyse, İtfaiye İskan Raporu
-Ücret Makbuzu
-Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak
-Asansör Varsa Asansör Ruhsat Dosyası
Tüm evraklar Tamam ve Uygunsa 1 GÜN
4 Isı Yalıtım Vizesi Verme İşlemi Not: İskan Vizesi İçin İstenen Evraklar Geçerlidir. Tüm evraklar Tamam ve Uygunsa 1 GÜN
5 Asansör Ruhsatı İşlemi -Dilekçe
-Asansör projesi (Oda Vizeli 3’er Takım)
-Bakım Sözleşmesi
-Firmaya Ait Asansör AT Uygunluk Belgesi, CE Belgesi
-Makine ve Elektrik Müh.nin Aynı Yıl Vizeli Yetki Yetki Belgeleri (Odadan)
-Güvenlik Ekipmanları Sertifikaları
-Büro Tescil Belgesi (Odadan)
-Ücret Makbuzu
-Projeye Göre Mahallinde Kontrol Yapılacak 
Tüm evraklar Tamam ve Uygunsa 1 GÜN
6 Asansör Fenni Muayene Yapılması İşlemi

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği Meclis kararı ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası A tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılmaktadır.
- Asansör yönetmeliği gereği işlemleri yapılmaktadır.
 


15 Gün

7 Müracaat eden vatandaşların dilekçeleri (Talep ve Şikayetler)

-Başvuru dilekçesi
(Gerektiğinde mahalli kontrol yapılacaktır.) 

15 Gün

ASANSÖR YILLIK KONTROL BAŞVURU FORMU

A. Başvuru Bilgileri

 

 

B. Ödeme Bilgileri

Yıllık kontrol ücreti asansörün kapasitesine göre belirlenen bedeller üzerinden TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 46-AKBANK / 39  Beyoğlu şubesi Hesap No: 179736 (IBAN NO : TR56 0004 6000 3988 8000 1797 36) nolu hesaba 508 35 56 hesap kodu belirtilerek yatırılacaktır. İlgili hesabın özel tanımlı bir hesap olması nedeniyle ödeme Akbank’ın herhangi bir şubesinden masrafsız yapılabilmektedir. Binanıza/sitenize ait toplam asansör muayene bedelini aşağıdaki numaralardan öğrenebilirsiniz.

 

 Başvuran Adı/Soyadı:

     İmza:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi
İstanbul Bakırköy İrtibat Bürosu
Adres    : İncirli Cd. Tayyareci Nurettin Sk. No:7 Kat:4 Daire:114 Akbulut İş Merkezi Bakırköy/İST.
Tel          : 0 212 583 03 38
Fax         : 0 212 466 32 99
E-posta : bakirkoy@mmo.org.tr
Web      : www.mmo.org.tr

İlk Müracaat Yeri:

Makine Elk.ve San İş. Şefliği İkinci Müracaat Yeri İmar Müdürlüğü
İsim Sadullah COŞKUN İsim Mehmet Fatih TURAN
Adres - Adres -
Tel. 0 212 414 9 777 Dahili:1530-1531 Tel. 0 212 414 9 777
Fax 0 212 572 85 96 Fax 0 212 572 85 96
e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr

 

YAPI GÜVENLİĞİ, DEPREM BİLGİ MERKEZİ ve ZEMİN ETÜD ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI
Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğine göre tanzim edilmiştir.  

Sıra No

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Bakırköy İlçesi yerleşim alanlarının zemin yapı etkileşimine bağlı risk analizi araştırma projesi kapsamında kalan yapı hakkında malkine rapor ve bilgi şeklinde cevap verilme işlemi Mülkiyet sahibinin Tapu belgesi ile müracaatı gerekmektedir. Müracaatın sözlü yapılması halinde anlık,Müracaatın yazılı yapılması halinde 2 GÜN
2 T.C Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından İstanbul’da seçilmiş Konutların Güçlendirilmesine İlişkin Fizibilite çalışması içerisinde Bağımsız Bina Güçlendirme Raporu ve bilgisi verilme işlemi. Mülkiyet sahibinin Tapu Belgesi ile müracaatı gerekmektedir. Müracaatın sözlü yapılması halinde anlık,Müracaatın yazılı yapılması halinde 2 GÜN
3 Zemin ve Temel Etüd raporu onayı. -Dilekçe-Tapu Fotokopisi
-İmar Durumu
-Kot kesit
-İnşaat İstikamet
-Mimari projedeki vaziyet planı 
Tüm evrakların ve yapılması istenen işlemlerin tamamlanması durumunda2 GÜN
    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İmar Durum Ve Proje Onay Şefliği İkinci Müracaat Yeri İmar Müdürlüğü
İsim Osman MİDİLLİ İsim Mehmet Fatih TURAN
Adres - Adres -
Tel. 0 212 414 9 777 /1504 Tel. 0 212 414 9 777 /1500
Fax 0212 4149605 Fax 0 212 4149605
e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr

HARİTA VE NUMARATAJ ŞEFLİĞİ  STANDARTLARI
Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğine göre tanzim edilmiştir.  

Sıra No

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İnşaat İstikamet Rölevesi -Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre son 1 (bir) yıl içinde alınmış taşınmaza ait imar durum belgesi
-Taşınmaza ait Tapu belgesi
-Kadastro Müdürlüğünden alınış taşınmaza ait aplikasyon krokisi ve çap
-Dilekçe
2 GÜN
2 Kot-Kesit Rölevesi -İnşaat İstikamet rölevesi için istenen belgelerin tümü 2 GÜN
3 Encümene Teklif Belgesi -Serbest Harita mühendislerince hazırlanmış taşınmaza ait 3 adet tescil bildirimi (Beyanname)
-Taşınmaza ait inşaat istikamet rölevesi örneği
-Taşınmaza ait Tapu senedi örneği
2 GÜN
4 Kontur Gabari -İnşaat İstikamet rölevesi için istenen belgelerin tümü 2 GÜN
5 Revizyon (Ağaç, parsel,ada) -İnşaat İstikamet rölevesi için istenen belgelerin tümü 1 GÜN
6 Plankote -İnşaat İstikamet rölevesi için istenen belgelerin tümü 2 GÜN
7 Aplikasyon -İnşaat İstikamet rölevesi için istenen belgelerin tümü 2 GÜN
8 18.Madde Uygulaması

-Yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planına göre 18. Madde Uygulama alanında kalması-Başkanlık onayı
-1 hektar için için

6 AY
9 Adres Bilgisi -Tapu Örneği veya kira kontratı
-İşyerleri için çalışma ruhsat örneği
-Dilekçe
1 SAAT
10 2981-3290 Sayılı Uygulama -Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
-Başkanlık Onayı
-1 hektar için
6AY
      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Harita ve Numaratj Şefliği Şefliği İkinci Müracaat Yeri İmar Müdürlüğü
İsim Osman MİDİLLİ İsim Mehmet Fatih TURAN
Adres Meclis Binası Kat:1 Adres -
Tel. 0 212 414 9 777 /1540  Tel. 0 212 414 9 777 /1500
Fax 0212 4149619 Fax 0 212 4149605
e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr

İMAR DURUM VE PROJE TASDİK ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI
Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğine göre tanzim edilmiştir.  

Sıra No

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İmar Durumu -Dilekçe
-Taşınmaza ait Tapu aslı
-Taşınmaza ait Kadastral Çap aslı
-Gerekirse Röperli Kroki
2 GÜN
2 Proje Tasdiki -Dilekçe
-Vekaletname (Gerekli ise)
-İmar Durumu
-İnşaat İstikamet Rölevesi
-Kot-kesit
-Ağaç Revizyonu
-Yol-kanal katılım 23.madde yazısı ve makbuzu
-Zemin etüdü onaylı
-İSKİ onayı
-İtfaiye onayı (Gerekirse)
-BEDAŞ Trafo belgesi
-ÇED raporu (Gerekirse)
-Koruma kurulu kararı  (Gerekirse)
-UKM kararı (Gerekirse)
-Sivil Havacılık veya DHM yazısı (Gerekirse)
-Avan proje uygulamalı yerlerde İBB onayı (Gerekirse)
-Projelerin tescil edilmesi
-Mimari uygulama projesi 5 nüsha (Plan, İmar durumu, istanbul İmar Yönetmeliği şartları imar çizim tekniğin uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması)
-Statik Hesap ve Betonarme projeleri 3 nüsha
(Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmeliğine, proje çizim tekniğine uygun ilgili meslek odasınca ve Yapı Denetim Şirketince onaylı olması)
-Mekanik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı)
-Elektrik tesisat projeleri (İlgili şeflikçe onaylı)
-Isı yalıtım projeleri (İlgili şeflikçe onaylı)
-Harç ve ücretlerin ödendi makbuzu  
3 GÜN
  

     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
İlk Müracaat Yeri: Yapı Güvenliği Deprem Bilgi Merkezi ve Zemin Etüd  Şefliği İkinci Müracaat Yeri İmar Müdürlüğü
İsim İlyas ÇINAR İsim Mehmet Fatih TURAN
Unvan Yapı Güvenliği Deprem Bilgi Merkezi ve Zemin Etüd  Şefi Adres -
Tel. 0 212 414 9 777 Tel. 0 212 414 9 777 / 1500
Fax - Fax 0 212 4149605
e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr e-Posta imar@bakirkoy.bel.tr
           
BAKIRKÖY'den 360° Görünümler

Çınar Sokak (Bağlantı Yolu)
Şehit Polis Mustafa YURTER Parkı
eTR Ödülü
Alo Çevre (212) 414 97 55
Bimer